512-396-326

Spawanie Aluminium Ełk

Nasza firma jako jedna z niewielu oferuje spawanie aluminium na terenie Ełku. W naszych szeregach posiadamy najlepszego spawacza w Ełku. Posiadamy profesjonalną spawarkę do aluminium, która zagwarantuje Państwu idealne i trwałe spawy.

Aluminium jest metalem idealnie nadającym się do spawania. Jest wiele sposobów na spawanie aluminium, jednak w praktyce dominującą pozycję ma tylko kilka z nich.

Podczas łączenia aluminium należy zwrócić szczególną uwagę na to, że metal ten reaguje z tlenem i wydzielany jest tlenek glinu. Trzeba o tym pamiętać ponieważ tlenek jest twardy i ma dużą temperaturę topnienia, co może bardzo łatwo doprowadzić do wad spawu. Tylko dobry spawacz potrafi odpowiednio dobrać parametry spawarki do aluminium, aby móc wykonać idealny spaw. Tlenek glinu ma większą masę od stopionego metalu przez co może dojść do wtrąceń. Najlepszy spawacz wie, że kluczem do idealnego spawu aluminium jest usunięcie tlenku ze spawanych powierzchni.Tylko wtedy spawając aluminium można liczyć na idealny spaw.

Spawając aluminium trzeba również wziąć pod uwagę możliwość powstania porów. Są one spowodowane wodorem, który jest łatwo rozpuszczalny w roztopionym aluminium, jednak praktycznie nie rozpuszcza się w materiale zastygniętym. W chwili krzepnięcia metalu wodór wydzielany jest w postaci bąbelków, które mogą utknąć w zastygniętym spawie przez co powodują porowatość. Wodór zazwyczaj wydziela się z panującej w powietrzu wilgoci oraz z nieczystości w metalu.

Obecnie panujące metody spawania to tak zwane metody MIG i TIG. Są to metody spawania łukowego wykorzystującego osłone gazu. W roli gazu osłonowego przy spawaniu TIG i MIG stosowane są gazy szlachetne takie jak hel i argon (Ar i He). Charakteryzują się one swoją obojętnością dzięki czemu nie reagują, ani nie wiążą się chemicznie z innymi pierwiastkami. Mieszaninę tych gazów warto stosować przy spawaniu metodą MIG, w sytuacji spawów pachwinowych lub łączenia grubych kawałków aluminium – w takich wypadkach potrzebne jest głębokie wnikanie spawu w materiał, co możemy osiągnąć właśnie dzięki argonowi i helowi. Pamiętając, że aluminium jest bardzo wrażliwe na porowatość i wtrącenia, należy stosować gady osłonowe o bardzo wysokiej czystości (dla argonu i helu jest to 99,5%). Gaz osłonowy pomaga nam nie tylko w tworzeniu łuku elektrycznego, ale także chroni elektrodę i stopiony materiał przed utlenieniem, a także chłodzi elektrodę.

Spawanie metodą MIG jest najczęściej wykorzystywane przy spawaniu materiału o grubości powyżej 1mm. Jest jednak możliwość spawania cieńszych materiałów z zastosowaniem haku pulsującego.

Spawanie metodą TIG, inaczej spawanie elektrodą wolframową z wykorzystaniem osłony gazów szlachetnych (obojętnych), jest metodą najczęściej wykorzystywaną przy cienkim materiale – nawet cieńszym niż 1mm, jednak nie grubszym niż 10mm. Spawanie metodą TIG nie ma zastosowania w konkretnych miejscach, może być wykorzystane w każdej sytuacji. Prawidłowe wykonanie spawu tą metodą da nam spoinę najwyższej jakości.